Tổng hợp

Top 5 thiết bị đo đạc mực nước hiện nay đang được sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia

Mưa lớn, lưu lượng về hồ, đập nhiều gây nên nhiều hệ lụy cho thượng và hạ du. Chính vì vậy, công tác quan trắc mực nước rất quan trọng để tính toán dự báo. Hơn hết, đo mực nước sẽ đưa ra phương án vận hành tốt nhất đảm bảo an toàn hạ du. Vậy hiện nay có những hình thức và công cụ nào để đo…
Xem thêm

Hành trình SEHO

Hành trình SEHO

Thêm 3 thủy điện lựa chọn giải pháp SEHO của WeatherPlus để đáp ứng các yêu cầu pháp lý về quan trắc khí tượng thủy văn

Trong tháng 5/2022, giải pháp SEHO của WeatherPlus đã được thủy điện Quảng Trị, thủy điện Đồng Nai 1 và thủy…
Hành trình SEHO

Thêm 2 công trình thủy điện, thủy lợi lắp đặt giải pháp SEHO của WeatherPlus

Trong tháng 4/2022, Giải pháp SEHO đã được Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết WeatherPlus lắp đặt thành công…

Thông tin ngành

Văn bản pháp lý

Video

Thư ngỏ
Trợ giúp

Hãy điền email để được cung cấp thông tin và dùng thử giải pháp.