Hành trình SEHO

Thêm 6 thủy điện lắp đặt Giải pháp SEHO

Trong tháng 5 và tháng 6/2021, WeatherPlus đã tiến hànhlắp đặt Giải pháp SEHO – Hỗ trợ vận hành thủy điện dựa trên quan trắc Khí tượng thủy văncho 6nhà máy Séo Chong Hô, Canan 1 – 2,Sông Miện 5 – 5A và Sông Miện 6.Với giải pháp SEHO, cácnhà máy thủy điện nàyđãsẵn…
Xem thêm

Hành trình SEHO

Hành trình SEHO

Thêm 6 thủy điện lắp đặt Giải pháp SEHO

Trong tháng 5 và tháng 6/2021, WeatherPlus đã tiến hànhlắp đặt Giải pháp SEHO – Hỗ trợ vận hành thủy…
Hành trình SEHO

Thêm 3 nhà máy thủy điện lắp đặt SEHO

Tháng 04/2021, WeatherPlus đã tiến hành lắp đặt Giải pháp SEHO – Hỗ trợ vận hành thủy điện dựa trên quan…
Hành trình SEHO

WeatherPlus hợp tác cùng Điện lực Sơn La lắp đặt giải pháp SEHO cho thủy điện Sơ Vin và Chiềng Ngàm

Tháng 03/2021, WeatherPlus phối hợp cùngCông ty Điện lực Sơn La, lắp đặt Giải pháp SEHO – Hỗ trợ vận…

Thông tin ngành

Văn bản pháp lý

Video

Thư ngỏ
Trợ giúp

Hãy điền email để được cung cấp thông tin và dùng thử giải pháp.