Tổng hợp

Thủy điện Bình Điền công trình đa mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thủy điện Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, là công trình trọng điểm quốc gia góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội. Đồng thời đáp ứng được các nhiệm vụ song hành như: Sản xuất điện năng, cắt xả lũ, cung cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho vùng hạ du.Thủy điện Bình Điền đã nộp ngân sách nhà…
Xem thêm

Hành trình SEHO

Hành trình SEHO

Thêm 2 công trình thủy điện, thủy lợi lắp đặt giải pháp SEHO của WeatherPlus

Trong tháng 4/2022, Giải pháp SEHO đã được Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết WeatherPlus lắp đặt thành công…
Hành trình SEHO

Bản tin thủy văn thủy điện tháng 5/2022: Một số sông ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên có lưu lượng dòng chảy thấp hơn 60% so với trung bình nhiều năm

Trong bản tin thủy văn thủy điện tháng 5/2022, dòng chảy đến các hồ Thác Bà, Tuyên Quang có khả năng lớn hơn…
Hành trình SEHO

Giải pháp SEHO tiếp tục được 3 thủy điện tại Lâm Đồng tin tưởng áp dụng, giúp đáp ứng đúng yêu cầu của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT

Trong tháng 3/2022, Giải pháp SEHO đã được Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết WeatherPlus lắp đặt thành công…

Thông tin ngành

Văn bản pháp lý

Video

Thư ngỏ
Trợ giúp

Hãy điền email để được cung cấp thông tin và dùng thử giải pháp.