Thông tin ngànhTổng hợp

Bản tin dự báo nguồn nước hạn tháng 11/2022 trên các Sông

Thông tin chi tiết dự báo về nguồn nước hạn sẽ giúp các cá nhân và đơn vị chức năng chủ động nắm bắt được biến động trên các con sông trong tháng 11/2022. Cùng SEHO tìm hiểu chi tiết về các dự báo này trong bài viết sau đây.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Bắc

Nhìn chung, tổng lượng mưa tại đa số các khu vực miền Bắc trong tháng 11 sẽ có diễn biến khác nhau tùy từng khu vực.

Khu vực Tây Bắc

Theo ghi nhận, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc trong tháng 10/2022 phổ biến ở mức 30-70mm, riêng Sơn La có nơi dưới 10m. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình nhỏ hơn TBNN là 44%.

Dự báo trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực này sẽ thấp hơn tháng trước. Dự báo ở tổng lượng mưa khu vực Tây Bắc sẽ mức 15-30mm, có nơi cao hơn; riêng Hòa Bình 30-50mm. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình vẫn nhỏ hơn TBNN, nhỏ hơn khoảng 30%.

Khu vực Việt Bắc

Tương tự diễn biến tại khu vực Tây Bắc, khu vực Việt Bắc trong tháng 11 sẽ có tổng lượng mưa thấp hơn tháng trước. Cụ thể, khu vực Việt Bắc trong tháng 10/2022 có tổng lượng mưa phổ biến ở mức 70-120mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN 81%. Trên sông Thao tại Yên Bái, tổng lượng dòng chảy tháng 10 nhỏ hơn TBNN là 20%.

Sang tháng 11, tổng lượng mưa sẽ chỉ phổ biến ở mức 20-50mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang dự kiến nhỏ hơn TBNN 61%; trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 28%.

Khu vực Đông Bắc

Khác với 2 khu vực trên, khu vực Đông Bắc trong tháng 10 có lượng mưa phân bổ không đều. Trong đó, Quảng Ninh đạt lượng mưa ở mức 200-500mm, riêng Uông Bí 112mm. Lượng mưa tại Hải Phòng trong tháng 10 cũng đạt 200-260mm. Các nơi khác phổ biến ở mức 70-120mm. Bên cạnh đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy lớn hơn mức TBNN là 48% và trên sông Lục Nam tại Chũ nhỏ hơn mức TBNN là 23%.

Dự báo trong tháng tới, tổng lượng mưa tại Đông Bắc phổ biến ở mức 20-50mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy và trên sông Lục Nam tại Chũ có khả năng nhỏ hơn TBNN lần lượt là 21% và 16%.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến ở mức 50-120mm, riêng Nam đồng bằng: 150-300mm, đặc biệt Văn Lý (Nam Định) đạt mức 524mm,… Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội nhỏ hơn TBNN là 18%.

Tháng 11 được dự báo là tháng có tổng lượng mưa chỉ phổ biến ở mức 20-50mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội dự báo nhỏ hơn TBNN là 26%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Trung

Vẫn nằm trong giai đoạn mùa lũ từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, tình hình nguồn nước khu vực miền Trung trong tháng 11 sẽ có những diễn biến phức tạp.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Tổng lượng mưa trong tháng 10/2022 ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức 200-350mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 500mm. Theo ghi nhận, trong các tuần đầu của tháng 10, trên sông Bưởi, các sông ở Thanh Hóa và thượng nguồn các sông ở Nghệ An xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1,0-2,0m. Các sông khác trong khu vực có dao động. Từ ngày 9-10/10/2022, các sông ở Hà Tĩnh xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1,6-3,4m. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm dần.

Tổng lượng dòng chảy trung bình tháng 10, trên sông Mã tại Cẩm Thủy cao hơn TBNN cùng kỳ 9%, sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn 5%, sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn 85%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn 29%.

Dự báo trong tháng 11 tới tổng lượng mưa tại phía bắc Bắc Trung Bộ phổ biến từ 50-100mm, riêng tại Hà Tĩnh từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một vài đợt dao động. Các sông ở Hà Tĩnh khả năng xuất hiện 1-2

đợt lũ. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trung bình tháng 11 trên sông Mã tại Cẩm Thủy se xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Trong khi đó tổng lượng dòng chảy trung bình trên sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn 50%, sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn 70%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn 38%.

Khu vực Trung Trung Bộ

Tại khu vực Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa phổ biến trong tháng 10/2022 đạt ngưỡng 600-1200mm¸ một số nơi cao hơn, đặc biệt tại Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 1990mm.Tháng 10 cũng chứng kiến 3 đợt lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam. Các sông ở bắc Quảng Bình, Quảng Ngãi cũng xuất hiện 2 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất trên các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức trên BĐ3; các sông ở nam Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam ở mức BĐ2- BĐ3, có sông trên mức BĐ3; các sông ở bắc Quảng Bình, Quảng Ngãi ở mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2, riêng sông Vệ tại sông Vệ ở mức trên BĐ3.

Lưu lượng dòng chảy trên các sông tăng cao so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Thu Bồn (Quảng Nam) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tháng 10 cao hơn so với TBNN cùng kỳ từ 57-78%.

Dự báo trong tháng 11 tới, tổng lượng mưa sẽ phổ biến từ 400-600mm, riêng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi 700-1000mm. Dự kiến sẽ xuất hiện 2-3 đợt lũ và dao động trên các con sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Lưu lượng dòng chảy trên các

sông Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thấp hơn tháng trước. Ngược lại đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ cao hơn TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch, sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cũng sẽ cao hơn TBNN cùng kỳ từ 11-38%.

Khu vực Nam Trung Bộ

Tháng 10 ghi nhận tổng lượng mưa trên khu vực Nam Trung Bộ sẽ phổ biến từ 300-650mm, Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ đạt mức 100-200mm. Cá biệt tại La Gi (Bình Thuận), tổng lượng mưa đạt mức 290mm. Trong đó, các sông Bình Định và Phú Yên đã xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông An Lão tại trạm An Hòa 23,07m (14h/10/10), trên BĐ 0 0,07m; trên sông Lại Giang tại trạm Bồng Sơn 6,65m (23h/11/10), trên BĐ1 0,65m; trên sông Kôn tại trạm Bình Nghi 16,4m (04h/ 12/10), dưới BĐ2 0,1m; tại Thạnh Hòa 7,89m (13h/12/10), dưới BĐ3 0,11m.

Bảng trị số tổng lượng nước thực đo và dự báo các trạm

Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 9,87m (08h/12/10), trên BĐ3 0,37m; trên sông Ba tại Củng Sơn 31,83m (12h/13/10), dưới BĐ2 0,17m. Mực nước các sông khác có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Khánh Hòa và Bình Định ở mức cao hơn từ 17-60%, các sông ở Phú Yên và Bình Thuận thấp hơn từ 13-35%, riêng sông La Ngà tại Tà Pao thấp hơn 89% so với TBNN.

Trong tháng 11/2022, tổng lượng mưa tại phía Bắc sẽ phổ biến từ 300-500mm, riêng phía Nam từ 100- 200mm. Lưu lượng dòng chảy trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và bắc Bình Thuận được dự báo tăng so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Bình Định và Khánh Hòa ở mức cao hơn từ 10-15%, sông Ba tại Củng Sơn ở mức xấp xỉ TBNN, các sông ở Bình Thuận thấp hơn từ 31-74% so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, tổng lượng mưa trong tháng 10 phổ biến từ 100-200mm, riêng An Khê, Mđrắk từ 400-500mm. Trong tháng, trên các sông suối ở khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện 1-2 đợt lũ vừa và nhỏ; riêng sông Cam Ly (Lâm Đồng) xuất hiện 4 đợt. Mực nước đỉnh lũ cao nhất trên các sông phổ biến ở mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2. Lưu lượng dòng chảy trên các sông tăng cao vào các ngày giữa tháng. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 24%, trên sông Krông Ana tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 42%.

Dự báo trong tháng tới, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 50-100mm, riêng phía Đông từ 150-300mm, có nơi cao hơn. Các sông, suối ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 65%, trên sông Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 22%

Dự báo nguồn nước khu vực miền Nam

Tại miền nam, tổng lượng mưa phổ biến trong tháng 10 được ghi nhận ở mức từ 150-300mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long ít biến đổi và ở mức cao hơn TBNN.

Dự báo trong tháng 11, tổng lượng mưa tại khu vực miền nam sẽ phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao hơn TBNN từ 15-25%.

Bài viết trên đây đã cung cấp thông tin chi tiết về nguồn nước hạn trong tháng 11. Lưu lượng nước tại các con sông trên cả nước tùy vào khu vực sẽ có những diễn biến và xu hướng khác nhau. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc điều phối nguồn nước hay khai thác nguồn nước hiệu quả. Nếu còn bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ về Công ty cổ phần Giải pháp Thời tiết WeatherPlus theo Hotline: 098.906.8886 để được tư vấn kịp thời.

Bài viết liên quan
Tổng hợp

Giới thiệu về nền tảng thời tiết Metplus cho doanh nghiệp

Thời tiết là một yếu tố có tầm ảnh hưởng quan trọng với doanh nghiệp ngày…
Xem thêm
Thông tin ngành

Nhà máy thủy điện cần đảm bảo truyền số liệu cho Tổng cục KTTV

Bộ tài nguyên môi trường yêu cầu các nhà máy thủy điện cần đảm bảo…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Trung Thu khai thác nguồn điện sạch từ phụ lưu sông Đà

Khai thác tiềm năng thủy điện trên sông Đà luôn nằm trong chiến lược hàng…
Xem thêm