Hành trình SEHO

Bản tin thủy văn thủy điện tháng 5/2022: Một số sông ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên có lưu lượng dòng chảy thấp hơn 60% so với trung bình nhiều năm

Trong bản tin thủy văn thủy điện tháng 5/2022, dòng chảy đến các hồ Thác Bà, Tuyên Quang có khả năng lớn hơn so với TBNN khoảng 10-20%, trong khi đó, lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-40%, có sông thấp hơn 60%.

Để hỗ trợ Quý khách hàng duy trì vận hành thủy điện an toàn, hiệu quả trong tháng 5/2022, SEHO xin gửi tới Quý khách bản tin thủy văn thủy điện tháng 5: Dự báo lượng mưa và mực nước các sông lớn trên toàn quốc tháng 5/2022.

Xem thêm: Bản tin thủy văn thủy điện tháng 4/2022: Nguồn nước trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20-30%

Ảnh minh họa

Bắc Bộ: Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến các hồ chứa lớn xấp xỉ trung bình nhiều năm

Từ tháng 5-9/2022, tổng lượng mưa tại khu vực này phổ biến cao hơn từ 5-25% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong tháng 5, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến các hồ chứa lớn xấp xỉ TBNN, dòng chảy đến các hồ Thác Bà, Tuyên Quang có khả năng lớn hơn so với TBNN khoảng 10-20%, trên sông Thao tại Yên Bái và trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, riêng trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng hụt khoảng 40-50% so với TBNN. Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5-20% so với TBNN, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ TBNN.

Khu vực Tây Bắc: Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN khoảng 90%

Tổng lượng mưa trong tháng 5/2022 tại đây có khả năng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 15-25%, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN khoảng 90%.

Khu vực Việt Bắc: Trên sông Thao có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt lũ với biên độ nước lên từ 1-3m

Bên cạnh đó, trong tháng 5 này mực nước hạ lưu sông Lô cũng sẽ tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên và có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ với biên độ nước lên từ 1,5- 2,5m.

Khu vực Đông Bắc: Mực nước ở hạ lưu các sông tiếp tục biến đổi chậm

Tổng lượng mưa tháng này tại đây phổ biến thấp hơn TBNN từ 5-15%. Dự báo, ở thượng lưu các sông khu vực Đông Bắc có thể xuất hiện từ 1-2 đợt lũ nhỏ với biên độ nước lên từ 1-2m. Ngoài ra, mực nước tại các trạm chính ở hạ lưu các sông tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ: Dòng chảy hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có thể thấp hơn 31%

Nếu như trong tháng 4 vừa rồi, mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội, hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Hoàng Long tại Bến Đế biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều thì trong tháng 5, mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cũng sẽ tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Bên cạnh đó, dòng chảy hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng thấp hơn mức TBNN khoảng 31%.

Dự báo chi tiết tổng lượng mưa, tổng lượng dòng chảy tại Bắc Bộ từ ngày 01 đến 15/5/2022:

Khu vực Tây Bắc: Tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN 70%.

Khu vực Việt Bắc: Tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 39%; sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN là 24%.

Khu vực Đông Bắc: Tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy lớn hơn mức TBNN 38% và trên sông Lục Nam tại Chũ nhỏ hơn mức TBNN là 48%.

Đồng bằng Bắc Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội dự báo lớn hơn TBNN là 12%.

Ảnh minh họa

Trung Bộ: Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở mức thấp hơn 10-40%

Từ tháng 5 đến tháng 7/2022, tổng lượng mưa tại khu vực này phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 5/2022, lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-40%, có sông thấp hơn 60%; riêng một số sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 20-40%. Bên cạnh đó, cần đề phòng nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước

Tổng lượng mưa trong tháng 5 tại đây phổ biến thấp hơn TBNN từ 5-15%. Dự báo trong tháng này, mực nước thượng nguồn các sông tại Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước.

Khu vực Trung Trung Bộ: Trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi xuất hiện 1-2 đợt dao động

Tổng lượng mưa trong tháng 5 tại khu vực này phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%, có nơi cao hơn.

Nếu như trong tháng 4, lưu lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) cao hơn TBNN cùng kỳ 774%, sông Thu Bồn (Quảng Nam) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cao hơn từ 179-184% thì trong tháng 5, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động.

Khu vực Nam Trung Bộ: Mực nước trên các sông biến đổi chậm

Tổng lượng mưa trong tháng 5 tại khu vực này phổ biến cao hơn TBNN từ 15-25%, có nơi cao hơn. Những ngày đầu tháng 5, trên các sông Lũy, sông Cà Ty, sông Cái Phan Thiết (Bình Thuận) có khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ xấp xỉ mức BĐ1. Ngoài ra, mực nước trên các sông khác biến đổi chậm, hạ lưu sông Ba dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

Dự báo chi tiết tổng lượng mưa, tổng lượng dòng chảy tại Trung Bộ từ ngày 01 đến 15/5/2022:

Bắc Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến 50-90mm, có nơi cao hơn. Trong nửa đầu tháng 5/2022, lưu lượng dòng chảy trên các sông ít biến đổi so với nửa cuối tháng 4/2022. Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại Cẩm Thủy cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 7%, sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 10%; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 14%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt cao hơn khoảng 26%.

Trung Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-110mm, có nơi cao hơn. Dòng chảy trên các sông trong khu vực ít biến đổi. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch cao hơn TBNN cùng kỳ 310%, sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cao hơn từ 90-99%.

Nam Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 60-110mm, có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy trên các sông có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến cao hơn từ 17-53% so với TBNN, sông La Ngà tại Tà Pao thấp hơn từ 15-42% so với TBNN.

Ảnh minh họa

Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến cao hơn cùng thời kỳ từ 30-60%

Tháng 5/2022, tổng lượng mưa tại 2 khu vực này phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 30-60%, có nơi cao hơn.
Trong tháng 5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Trên các sông suối nhỏ có thể xuất hiện 2-3 đợt lũ nhỏ

Trong tháng 4, trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) đã xuất hiện 2 đợt lũ. Mực nước các sông khác phổ biến dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện. Lưu lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 83%, trên sông Srêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN khoảng 62%.

Dự báo trong tháng 5, trên các sông suối nhỏ ở khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ nhỏ, các sông khác mực nước phổ biến dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện.

Ảnh minh họa

Khu vực Nam Bộ: Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần

Trong tháng 5/2022, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tăng dần, dao động theo triều với xu thế lên dần, xâm nhập mặn tại khu vực này có xu thế giảm dần. Bên cạnh đó, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại Tân Châu 1,70m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,90m.

Dự báo chi tiết tổng lượng mưa, tổng lượng dòng chảy tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 01 đến 15/5/2022:

Tây Nguyên: Tổng lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi cao hơn 200mm. Trong tuần tới, trên các sông nhỏ ở Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ nhỏ; các sông khác ở khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 89%, trên sông Krông Ana tại Giang Sơn thấp hơn TBNN cùng kỳ 15%.

Nam Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến 100-180mm, có nơi cao hơn 200mm. Lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế tăng dần và ở mức cao hơn TBNN từ 20-25%.

(Ghi chú: TBNN được tính trong chuỗi số liệu 30 năm 1991-2020).

Xem thêm: Giải pháp SEHO tiếp tục được 3 thủy điện tại Lâm Đồng tin tưởng áp dụng, giúp đáp ứng đúng yêu cầu của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT

Hi vọng Bản tin thủy văn thủy điện tháng 5: Dự báo lượng mưa và mực nước các sông lớn trên toàn quốc tháng 5/2022 của WeatherPlus giúp ích cho Quý khách trong việc vận hành nhà máy thủy điện an toàn, hiệu quả.

Để nhận tư vấn về tình hình lượng mưa, mực nước và Giải pháp hỗ trợ vận hành thủy điện qua quan trắc khí tượng thủy văn SEHO, vui lòng liên hệ qua trang thông tin seho.vn hoặc gọi tới số hotline tư vấn giải pháp 0989068886 để nhận hỗ trợ.

Bài viết liên quan
Hành trình SEHO

Thêm 2 công trình thủy điện, thủy lợi lắp đặt giải pháp SEHO của WeatherPlus

Trong tháng 4/2022, Giải pháp SEHO đã được Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết…
Xem thêm
Hành trình SEHO

Giải pháp SEHO tiếp tục được 3 thủy điện tại Lâm Đồng tin tưởng áp dụng, giúp đáp ứng đúng yêu cầu của Thông tư 17/2021/TT-BTNMT

Trong tháng 3/2022, Giải pháp SEHO đã được Công ty Cổ phần Giải pháp Thời tiết…
Xem thêm
Hành trình SEHO

Doanh thu thuần năm 2021 của thủy điện miền Nam tăng trưởng ấn tượng

Năm 2021, Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam có tổng doanh thu thuần phát điện…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *