Thông tin ngành

Đề xuất lưới điện truyền tải sẽ được xã hội hóa

Mới đây, tại văn bản số 2321/BCT-ĐL ngày 31/3/2020, Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội ban hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó cho phép áp dụng các quy định về xã hội hóa đối với lưới điện truyền tải.

Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích Luật Điện lực, nội dung Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải. Trong đó kiến nghị cho phép áp dụng các quy định về xã hội hóa đối với lưới điện truyền tải, đề xuất đầu tư tư nhân lưới điện truyền tải.

Ngoài ra, Bộ này cũng kiến nghị, đưa ra cơ sở thực hiện đối với trường hợp đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nhà máy điện/cụm nhà máy điện lên hệ thống điện quốc gia. Đó là dựa trên sự thỏa thuận đấu nối theo các quy định pháp luật điện lực hiện hành.

Trong trường hợp có vướng mắc ở thỏa thuận đấu nối, Nhà đầu tư hoặc Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ đề xuất Bộ Công Thương xem xét và giải quyết theo thẩm quyền hoặc có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trực tiếp thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực theo tinh thần của Nghị quyết số 55-NQ/TW mà không thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết giải thích Luật Điện lực về độc quyền Nhà nước trong hoạt động truyền tải.

Bài viết liên quan
Thông tin ngành

Nhà máy thủy điện cần đảm bảo truyền số liệu cho Tổng cục KTTV

Bộ tài nguyên môi trường yêu cầu các nhà máy thủy điện cần đảm bảo…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Trung Thu khai thác nguồn điện sạch từ phụ lưu sông Đà

Khai thác tiềm năng thủy điện trên sông Đà luôn nằm trong chiến lược hàng…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Cốc San có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Tây Bắc

Được biết đến là nhà máy thủy điện đầu tiên có nguồn vốn đầu tư trực…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *