Thông tin ngành

Cập nhật dự báo nguồn nước hạn tháng 2 năm 2023

Hãy cùng SEHO cập nhật nhanh chóng các thông tin chi tiết về nguồn nước hạn trên toàn quốc qua Dự báo nguồn nước hạn tháng 02 năm 2023 dưới đây.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Bắc

Khu vực Tây Bắc

Theo ghi nhận, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc trong tháng 1 phổ biến ở mức 5-10mm. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình cao hơn TBNN là 27%.

dự báo nguồn nước

Dự báo trong tháng 2/2023, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Bắc phổ biến ở mức 15-30mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình cao hơn TBNN là 26%.

Khu vực Việt Bắc

Tại khu vực Việt Bắc, tổng lượng mưa trong tháng 1/2023 phổ biến ở mức 5-15mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang thấp hơn TBNN 51%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái thấp hơn TBNN là 76%.

Theo dự báo trong tháng thiếp theo, tổng lượng mưa tại khu vực Việt Bắc phổ biến ở mức 20-30mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang thấp hơn TBNN 35%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái thấp hơn TBNN là 79%.

Khu vực Đông Bắc

Trong tháng 1/2023, tổng lượng mưa tại khu vực Đông Bắc phổ biến ở mức 15-40mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy thấp hơn 26% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lục Nam tại Chũ thấp hơn 46% so với TBNN.

Theo dự báo, trong tháng 2/2023, tổng lượng mưa của khu vực sẽ phổ biến ở mức 25-40mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy có khả năng ở mức thấp hơn 13% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy  trên sông Lục Nam tại Chũ có khả năng ở mức thấp hơn 25% so với TBNN.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 1/2023 sẽ phổ biến ở mức 10-25mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội thấp hơn 11% so với TBNN.

dự báo nguồn nước

Theo dự báo, trong tháng tiếp theo, tổng lượng mưa trong khu vực sẽ phổ biến ở mức 25-40mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2540 triệu m3, cao hơn 10% so với TBNN

Dự báo nguồn nước khu vực miền Trung

Khu vực Bắc Trung Bộ

Trong tháng 1/2023, tổng lượng mưa tại Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh cũng được ghi nhận ở mức 200-300mm, riêng Hương Sơn, Hương Khê: 50-70mm. Trong đó, mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Lưu lượng dòng chảy trung bình tháng 01 trên sông Mã tại Cẩm Thủy xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Lưu lượng dòng chảy trung bình trên sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 7%. Lưu lượng dòng chảy trung bình trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 39%. Lưu lượng dòng chảy trung bình trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn khoảng 13%.

Theo dự báo, tổng lượng mưa tại phía bắc khu vực trong tháng 2/2023 sẽ đạt mức từ 15-30mm. Riêng tại Hà Tĩnh, tổng lượng mưa sẽ ở mức 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong đó, mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Cụ thể, tổng lượng dòng chảy tháng 02 trên sông Mã tại Cẩm Thủy thấp hơn TBNN cùng kỳ khoảng 5%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 15%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn 25%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn 9%.

Khu vực Trung Trung Bộ

Tại khu vực Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 1/2023 tại Quảng Bình – Quảng Trị được ghi nhận phổ biến ở mức từ 50-100mm, có nơi cao hơn. Bên cạnh đó, tổng lượng mưa tại Thừa Thiên Huế – Quảng Ngãi còn phổ biến 150-300mm, một số nơi cao hơn như Trà My (Quảng Nam) 357mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 366mm,…

Về tổng lượng dòng chảy, trên thượng nguồn các sông từ nam Quảng Bình đến Quảng Ngãi trong tháng 1/2023 xuất hiện 2 đợt dao động. Mực nước các sông khác biến đổi chậm. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) cao hơn so với TBNN cùng kỳ 352%, Tổng lượng dòng chảy trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) và trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cao hơn từ 80-88%.

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 2/2023 sẽ phổ biến từ 40-70mm, có nơi cao hơn. Trong đó, dòng chảy trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ít thay đổi và giảm so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch cao hơn so với TBNN cùng kỳ 318%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cao hơn từ 56-93%.

Khu vực Nam Trung Bộ

Tại khu vực Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 1/2023 được ghi nhận ở mức 60-120mm, có nơi cao hơn.  Trong đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông An Lão (Bình Định), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) có dao động, các sông khác ít biến đổi. Tổng lượng dòng chảy trên sông An Lão cao hơn 139% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ba cao hơn 12%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cái Nha Trang cao hơn 71%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lũy cao hơn 42% và Tổng lượng dòng chảy trên sông La Ngà thấp hơn 87%.

Theo dự báo, trong tháng 2/2023, tổng lượng mưa sẽ phổ biến ở mức 30-60mm, có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy trên các sông biến đổi chậm với xu thế giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ba thấp hơn 27% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cái Nha Trang cao hơn 30% so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, trong tháng 1, tổng lượng mưa chỉ khoảng 20-50mm, có nơi cao hơn, đặc biệt M’Đrắk đo được 166mm. Trong đó, tại thời kì nửa đầu tháng 01, mực nước sông Krông Ana lên sau đó biến đổi chậm rồi xuống dần; các sông khác phổ biến dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 35%, trên sông Krông Ana tại Giang Sơn cao hơn 45%.

Theo dự báo, trong tháng 2/2023, tổng lượng mưa của khu vực sẽ vào khoảng 20-40mm, có nơi cao hơn. Trong tháng, lưu lượng dòng chảy trên các sông biến đổi theo xu thế giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 33%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Sêrêpôk tại Giang Sơn cao hơn 88%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Nam

Tại miền nam, trong tháng 1/2023, tổng lượng mưa chỉ phổ biến ở mức 20-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần.

Theo dự báo, trong tháng 2/2023, tổng lượng mưa sẽ phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần và ở mức cao hơn TBNN từ 7-10%.

Bảng số liệu nguồn nước thực đo và dự báo trên các sông chính

Đơn vị: 10^6 m3

dự báo nguồn nước

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về nguồn nước hạn tháng 2/2023 trên các con sông. Hãy chủ động nắm bắt thông tin để đề ra những phương án khai thác nguồn nước hiệu quả. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với SEHO theo Hotline để được tư vấn kịp thời.

Giải pháp Thủy điện SEHO – Cam kết tin cậy!

  • Địa chỉ: Tầng 18, tháp A, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Hà Nội.
  • Hotline: 098.906.8886
  • Website: https://seho.vn
Bài viết liên quan
Thông tin ngành

Giới thiệu thủy điện Srok Phu Miêng trên sông Bé tại tỉnh Bình Phước

Là bậc thang thứ 3 tính từ thượng nguồn sông Bé, thủy điện Srok Phu Miêng…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Hương Điền - “Trái tim” của tỉnh Thừa Thiên Huế

Là 1 trong 4 nhà máy thủy điện lớn nhất tỉnh Thừa thiên Huế, nhà máy thủy…
Xem thêm
Thông tin ngành

Dự báo nguồn nước hạn trên các sông tháng 1 năm 2023

Trong những tháng đầu năm, nguồn nước hạn liệu có đủ cung cấp cho các hoạt…
Xem thêm