Thông tin ngành

Dự báo nguồn nước hạn tháng 03 năm 2023

Hãy cùng SEHO tìm hiểu chi tiết về dự báo nguồn nước hạn tháng 03 năm 2023 để có thể chủ động quản lý nguồn nước cho hoạt động sản xuất, tưới tiêu, thủy điện.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Bắc

Khu vực Tây Bắc

Trong tháng tháng 2/2023, tổng lượng mưa ở Tây Bắc được ghi nhận phổ biến từ 10-25mm. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, lượng mưa phổ biến ở mức 25-40mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 69%.

Theo dự báo, tổng lượng mưa tại Tây Bắc trong tháng 3/2023 sẽ phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình lớn hơn TBNN là 66%.

Dự báo nguồn nước hạn tháng 03 năm 2023

Khu vực Việt Bắc

Tổng lượng mưa trong tháng 2 tại khu vực Việt Bắc phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 80mm. Đặc biệt tổng lượng mưa tại Tam Đảo được ghi nhận ở mức 144mm. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN 35%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 75%.

Theo dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực Việt Bắc trong tháng 3 sẽ phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN 3%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 79%.

Khu vực Đông Bắc

Trong tháng 2, tổng lượng mưa của khu vực Đông Bắc ở mức 30-60mm. Riêng Lạng Sơn tổng lượng mưa được ghi nhận từ 60 – 120mmm, có nơi cao hơn như tại Mẫu Sơn đo được 210mm. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy lớn hơn 40% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lục Nam tại Chũ lớn hơn 33% so với TBNN.

Theo dự báo, tổng lượng mưa tại khu vực trong tháng 3 sẽ phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy có khả năng ở mức lớn hơn 36% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lục Nam tại Chũ có khả năng ở mức nhỏ hơn 17% so với TBNN.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tại Đồng bằng Bắc Bộ, tổng lượng mưa tháng 2 ở mức từ 20-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội lớn hơn 17% so với TBNN.

Theo dự báo, trong tháng 3,  tổng lượng mưa tại đồng bằng Bắc Bộ sẽ vẫn duy trì ở ngưỡng 20-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức W=2177 (triệu m3), lớn hơn 8% so với TBNN.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Trung

Khu vực Bắc Trung Bộ

Trong tháng 2, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn. Trong đó, lưu lượng dòng chảy tháng 2, trên sông Mã tại Cẩm Thủy lớn hơn TBNN cùng kỳ 22%. Lưu lượng dòng chảy trên sông Cả tại Yên Thượng lớn hơn 16%. Lưu lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm nhỏ hơn 30%. Lưu lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt nhỏ hơn 15%.

Theo dự báo, trong tháng 3, tổng lượng mưa tại phía bắc khu vực sẽ đạt ngưỡng 30-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông ít biến đổi theo xu thế giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại Cẩm Thủy tương đương TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cả tại Yên Thượng lớn hơn 5%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm nhỏ hơn 30%.Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt nhỏ hơn 17%.

Khu vực Trung Trung Bộ

Tại khu vực Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 2/2023 của các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi phổ biến từ 100-200mm, một số nơi cao hơn như, Thừa Thiên Huế 234mm, … 

Trong đó, từ ngày 14-17/02, lưu lượng dòng chảy trên thượng lưu các sông Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có dao động, các sông khác biến đổi chậm. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) lớn hơn so với TBNN cùng kỳ 513%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thu Bồn (Quảng Nam). Tổng lượng dòng chảy trên trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lớn hơn từ 106-120%.

Theo dự báo, trong tháng 3/2023, tổng lượng mưa tại khu vực sẽ phổ biến từ 40-70mm, có nơi cao hơn. Trong đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ít thay đổi và giảm so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch lớn hơn so với TBNN cùng kỳ 420%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thu Bồn và sông Trà Khúc lớn hơn từ 111-129% so với TBNN.

Khu vực Nam Trung Bộ

Tại Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa trong tháng 2 phổ biến từ 15-40mm, có nơi cao hơn.. Đặc biệt, tại Quy Nhơn, tổng lượng mưa đo được là 103mm. Trong đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông ít biến đổi, giảm dần so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông An Lão lớn hơn 128% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ba nhỏ hơn 44%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cái Nha Trang lớn hơn 81%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lũy lớn hơn 110% và sông La Ngà nhỏ hơn 65% so với TBNN.

Tháng 3 sắp tới, tổng lượng mưa của khu vực sẽ phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Trong đó, lưu lượng dòng chảy trên các sông biến đổi chậm với xu thế giảm dần. Cụ thể, tổng lượng dòng chảy trên sông Ba nhỏ hơn 45% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cái Nha Trang lớn hơn 43% so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên

Trong tháng 2, tổng lượng mưa tại Tây Nguyên phổ biến từ 5-20mm, có nơi cao hơn. Đặc biệt, tổng lượng mưa ở Lâm Đồng phổ biến ở mức 20-50mm, có nơi cao hơn như Bảo Lộc đo được 82mm. Trong đó, lưu lượng dòng chảy các sông trên lưu vực biến đổi theo xu thế giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum lớn hơn TBNN cùng kỳ 8%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Krông Ana tại Giang Sơn lớn hơn 52%.

Theo dự báo, trong tháng 3, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 20-40mm. Riêng tại Lâm Đồng, tổng lượng mưa sẽ phổ biến 40-70mm có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy trên các sông trên lưu vực được dự đoán ít biến đổi và giảm so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum ở mức xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Sêrêpôk tại Giang Sơn lớn hơn 96%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Nam

Tổng lượng mưa tại miền Nam trong tháng 2 phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn. Đặc biệt tại tây Ninh, tổng lượng mưa đo được đã đạt mức 84mm. Trong đó, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần.

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong thang 3 sẽ phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần và ở mức cao hơn TBNN từ 7-10%.

Bảng số liệu nguồn nước thực đo và dự báo trên các sông chính

Đơn vị: 10^6 m3

Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng dòng chảy so với TBNN

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về nguồn nước hạn tháng 3/2023 trên các con sông. Với những thông tin này, hy vọng bạn có thể chủ động khai thác nguồn nước hiệu quả để đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp. Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với SEHO theo Hotline: 098.906.8886 để được tư vấn kịp thời.

 

 

 

Bài viết liên quan
Thông tin ngành

Nhà máy thủy điện cần đảm bảo truyền số liệu cho Tổng cục KTTV

Bộ tài nguyên môi trường yêu cầu các nhà máy thủy điện cần đảm bảo…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Trung Thu khai thác nguồn điện sạch từ phụ lưu sông Đà

Khai thác tiềm năng thủy điện trên sông Đà luôn nằm trong chiến lược hàng…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Cốc San có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Tây Bắc

Được biết đến là nhà máy thủy điện đầu tiên có nguồn vốn đầu tư trực…
Xem thêm