Tổng hợp

Dự báo nguồn nước hạn trên các con sông trong tháng 12/2022

Tình hình nguồn nước hạn tháng 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các nhà máy thủy điện. Chính vì vậy, bạn đừng nên bỏ qua dự báo nguồn nước hạn từ SEHO để có thể chủ động trong công tác trong tháng 12. 

Dự báo nguồn nước khu vực miền Bắc

Nhìn chung, tổng lượng mưa tại khu vực miền Bắc trong tháng 12 sẽ thấp hơn tháng 11 trước đó. Cụ thể:

Khu vực Tây Bắc

Theo thống kê, tổng lượng mưa tại Tây Bắc trong tháng 11 phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình nhỏ hơn TBNN là 26%.

Dự báo trong tháng 12, tổng lượng mưa dự kiến tại Tây Bắc sẽ thấp hơn tháng trước, chỉ phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn 40mm. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà tại hồ Hòa Bình sẽ nhỏ hơn TBNN khoảng 12%.

Khu vực Việt Bắc

Tại khu vực Việt Bắc, tổng lượng mưa tháng 11 tại khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang phổ biến 40-80mm. Riêng Bắc Mê và Bắc Quang (Hà Giang), tổng lượng mưa sẽ trên 350mm. Các nơi khác phổ biến 20-50mm. Tháng 11 cũng ghi nhận tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN 25%; trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 65%.

Dự báo trong tháng tới, tổng lượng mưa tại Việt Bắc sẽ chỉ phổ biến từ 20-50mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN 2%; trên sông Thao tại Yên Bái nhỏ hơn TBNN là 85%.

Khu vực Đông Bắc

Tương tự khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, khu vực Đông Bắc trong tháng 12 sẽ có tổng lượng mưa nhỏ hơn tháng 11. Trong đó, tổng lượng mưa tháng 11 được ghi nhận chỉ phổ biến từ 30-70mm. Riêng Cao Bằng, tổng lượng mưa ghi nhận trên 150mm. Ngoài ra, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy và trên sông Lục Nam tại Chũ trong tháng 11 nhỏ hơn TBNN lần lượt là 34% và 80%.

Theo dự báo, tháng 12, Đông Bắc cũng chỉ có tổng lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy có khả năng ở mức TBNN và trên sông Lục Nam tại Chũ nhỏ hơn TBNN là 19%.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Tổng lượng mưa tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tháng 11 được ghi nhận phổ biến ở mức 40-80mm, có nơi cao hơn như tại Nho Quan (Ninh Bình) 90mm, Văn Lý (Nam Định) trên 100mm… Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội nhỏ hơn TBNN là 21%.

Trong tháng 12, tổng lượng mưa được dự kiến sẽ phổ biến từ 10-30mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội dự báo nhỏ hơn TBNN là 11%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Trung

Khu vực Bắc Trung Bộ

Trong tháng 11, tổng lượng mưa tại Thanh Hóa và Bắc Nghệ An chỉ phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm như tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An). Tổng lượng mưa tại khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ phổ biến 150-300mm. Cá biệt, tổng lượng mưa tại Vinh (Nghệ An) là 896.4mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là 325mm,…

Trong đó, từ ngày 23-28/11, tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và trung hạ lưu sông Cả xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Mực nước đỉnh lũ còn dưới mức BĐ1. Thượng lưu các sông khác biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều.

Cùng với đó, tổng lượng dòng chảy tháng 11 trên sông Mã tại Cẩm Thủy xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 44%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 52%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn khoảng 44%.

Dự báo trong tháng 12, tổng lượng mưa tại Bắc Trung Bộ sẽ phân bố theo vùng. Phía bắc có tổng lượng mưa từ 50-100mm. Riêng tại Hà Tĩnh sẽ ở mức 100-200mm, có nơi cao hơn.

Trong tháng tới, trên các sông ở Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động; thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Lưu lượng dòng chảy trên các sông giảm hơn so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy tháng 12, trên sông Mã tại Cẩm Thủy xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 25%. Còn tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 45%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn khoảng 30%.

Khu vực Trung Trung Bộ

Tại khu vực Trung Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 11 chỉ phổ biến từ 200-400mm¸ một số nơi cao hơn như Trà My (Quảng Nam) 482mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 459mm, …Từ ngày 19-23/11, trên các sông Nam Quảng Bình, Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Vệ và sông Kiến Giang ở mức trên BĐ1, sông Trà Khúc ở dưới mức BĐ1, các sông khác có dao động. Ngoài ra, tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), sông Thu Bồn (Quảng Nam) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 27-46%.

Trong tháng 12, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xuất hiện 1-2 đợt lũ và dao động. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch, sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cao hơn TBNN cùng kỳ từ 7-16%. Tổng lượng mưa cả khu vực dự kiến sẽ đạt 500-800mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Trung Bộ

Tại khu vực Nam Trung Bộ, trong tháng 11, từ Bình Định đến Ninh Thuận có tổng lượng mưa được ghi nhận ở mức 200-400mm, có nơi cao hơn như Tuy Hòa (Phú Yên) 498mm, Quy Nhơn (Bình Định) 428mm, … Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã xảy ra 2 đợt lũ nhỏ. Đỉnh lũ trên sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ và sông Ba (Phú Yên) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) ở mức BĐ1-BĐ2. Tổng lượng dòng chảy trên sông An Lão thấp hơn 57% so với TBNN, sông Ba tại Củng Sơn thấp hơn 55%, sông Cái Nha Trang cao hơn 29%, sông Lũy thấp hơn 78%, sông La Ngà thấp hơn 92% so với TBNN.

Dự báo trong tháng 12, tổng lượng mưa ở phía Bắc Nam Trung Bộ sẽ đạt ngưỡng từ 200-400mm, riêng phía Nam: 100-200m. Lưu lượng dòng chảy trên các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa và bắc Bình Thuận giảm so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên các sông ở mức thấp hơn so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên

Tại khu vực Tây Nguyên, tổng lượng mưa trong tháng 11 chỉ phổ biến 40-90mm, cá biệt M’Đrắk 306mm, An Khê (Gia Lai) 216mm, Đắk Nông 139mm, … Trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ, mực nước đỉnh lũ tại Thanh Bình ở mức trên BĐ1. Các sông khác phổ biến dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện. Tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 76%, trên sông Krông Ana tại Giang Sơn thấp hơn TBNN cùng kỳ 24%.

Bảng số liệu nguồn nước thực đo và dự báo trên các sông chính

Dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 12 sẽ phổ biến từ 50-100mm, riêng phía Bắc có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy trên các sông dao động. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 77%, trên sông Sêrêpôk tại Giang Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ 38%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Nam

Tại khu vực miền nam, tổng lượng mưa trong tháng 11 được ghi nhận ở mức 150-250mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần.

Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng dòng chảy so với TBNN

Dự báo trong tháng tới, tổng lượng mưa phổ biến tại miền Nam sẽ chỉ từ 100-200mm, có nơi cao hơn.  Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục biến đổi với xu thế giảm dần và ở mức cao hơn TBNN khoảng 10-15%.

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về nguồn nước hạn tháng 12/2022 trên các con sông. Với những thông tin này, hy vọng các nhà máy thủy điện sẽ có định hướng khai thác nguồn nước hiệu quả. Mọi thắc mắc về lắp đăt giải pháp thủy điện, xin vui lòng liên hệ đến SEHO theo Hotline: 098.906.8886 để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan
Tổng hợp

Giới thiệu về nền tảng thời tiết Metplus cho doanh nghiệp

Thời tiết là một yếu tố có tầm ảnh hưởng quan trọng với doanh nghiệp ngày…
Xem thêm
Tổng hợp

Khai thác và vận hành thủy điện Nậm Na 3

Nhà máy thủy điện Nậm Na 3 là một trong những dự án trọng điểm của khu vực…
Xem thêm
Thông tin ngànhTổng hợp

Thủy điện tích năng là gì và hoạt động như thế nào?

Nhà máy thủy điện tích năng là dạng thủy điện quan trọng trong đề án năng…
Xem thêm