Thông tin ngành

Dự báo nguồn nước hạn trên các sông tháng 1 năm 2023

Trong những tháng đầu năm, nguồn nước hạn liệu có đủ cung cấp cho các hoạt động sản xuất, tưới tiêu, thủy điện hay không? Hãy cùng SEHO tìm hiểu chi tiết về dự báo nguồn nước hạn tháng 01 năm 2023 trong bài sau đây. 

Dự báo nguồn nước khu vực miền Bắc

Khu vực Tây Bắc

Theo thống kê, trong tháng 12/2022, tổng lượng mưa ở các tỉnh Tây Bắc phổ biến ở mức 20-40mm, có nơi cao hơn. Riêng khu vực Lai Châu, tổng lượng mưa đã lên mức 60-120mm. Theo đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình đã cao hơn TBNN là 5%.

Theo dự báo, tổng lượng tổng lượng mưa trong tháng 01/2023 sẽ  phổ biến ở mức 15-30mm. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình sẽ cao hơn TBNN là 26%.

Khu vực Việt Bắc

Trong tháng 12/2022, khu vực Việt Bắc ghi nhận có tổng lượng mưa phổ biến ở mức 25-50mm. Các nơi như Sa Pa (Lào Cai), Bắc Quang (Hà Giang) đều đạt lượng mưa cao vượt bậc, lần lượt là 111mm và 91mm.  Theo đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang thấp hơn TBNN 37%; trên sông Thao tại Yên Bái thấp hơn TBNN là 69%.

Theo dự báo, trong tháng 01/2023, tổng lượng mưa tại Việt Bắc sẽ phổ biến ở mức 20-40mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ tiếp tục thấp hơn TBNN, cụ thể thấp hơn khoảng 33%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái được dự đoán sẽ thấp hơn TBNN là 75%.

Khu vực Đông Bắc

Tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, tổng lượng mưa trong tháng 12/2022 luôn phổ biến dưới 10mm. Riêng Cao Bằng, Lạng Sơn tổng lượng mưa phổ biến ở mức 15-30mm, có nơi cao hơn. Theo đó tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy được ghi nhận thấp hơn 2% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lục Nam tại Chũ thấp hơn 19% so với TBNN.

Theo dự báo, trong tháng 01/2023, tổng lượng mưa sẽ phổ biến ở mức 20-40mm, có nơi cao hơn. Theo đó, tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy có khả năng ở mức cao hơn 10% so với TBNN. Tổng lượng dòng chảy trên sông Lục Nam tại Chũ có khả năng ở mức thấp hơn 58% so với TBNN.

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Trong tháng 12/2022, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức 10-30mm. Trong đó, trên sông Hồng tại Hà Nội, tổng lượng dòng chảy được ghi nhận thấp hơn TBNN là 9%.

Theo dự báo, trong tháng tiếp theo, tổng lượng mưa sẽ phổ biến ở mức 20-40mm, có nơi cao hơn.Tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội được dự báo tăng mạnh. Tổng lượng dòng chảy sẽ cao hơn TBNN khoảng 20%.

Dự báo nguồn nước khu vực miền Trung

Khu vực Bắc Trung Bộ

Theo ghi nhận, tổng lượng mưa tại Thanh Hóa và Nghệ An trong tháng 12/2022 phổ biến ở mức 10-30mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại Hà Tĩnh là 200-300mm, riêng Hương Sơn, Hương Khê ở mức 50-70mm.

Mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm trong tháng cuối năm 2022. Mực nước trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Theo đó, tổng lượng dòng chảy tháng 12 trên sông Mã tại Cẩm Thủy và sông Cả tại Yên Thượng xấp xỉ TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 14%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt cao hơn khoảng 11% .

Theo dự báo, trong tháng 01/2023, tổng lượng mưa tháng phía bắc khu vực Bắc Trung Bộ có thể đạt mức 15-30mm. Riêng tại Hà Tĩnh, tổng lượng mưa tháng sẽ đạt tầm 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong tháng tới, mực nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. Tổng lượng dòng chảy tháng 01/2023, trên sông Mã tại Cẩm Thủy và sông Cả tại Yên Thượng tương đương TBNN cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 30%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xấp xỉ TBNN cùng kỳ.

Khu vực Trung Trung Bộ

Trong tháng 12/2022, tổng lượng mưa tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến từ 80-170mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng mưa tại Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 400-800mm¸ một số nơi cao hơn như Trà My (Quảng Nam) là 1038mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) là 838mm.

Trong tuần đầu tháng 12/2022, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã xuất một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bồ tại Phú Ốc và sông Vệ tại trạm Sông Vệ trên BĐ2, các sông khác códao động.Vì vậy, tổng lượng dòng chảy trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cao hơn so với TBNN cùng 27%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) và sông Thu Bồn (Quảng Nam) cao hơn từ 69-90%.

Theo dự báo, trong tháng 01/2023, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Trung Bộ sẽ phổ biến ở mức 80-150mm, có nơi cao hơn. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, tổng lượng mưa có thể lên tới 150-250mm, có nơi cao hơn.

Trong tháng 01/2023, dòng chảy trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi ít thay đổi và giảm so với tháng trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Tả Trạch, sông Thu Bồn và sông Trà Khúc cao hơn TBNN cùng kỳ từ 82-150%.

Khu vực Nam Trung Bộ

Tại Nam Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 12/2023 phổ biến ở ức 200-400mm, có nơi cao hơn. Đặc biệt như tại Nha Trang(Khánh Hòa) , tổng lượng mưa tháng được ghi nhận đạt mức 412mm.

Lưu lượng dòng chảy trong tháng 12 có dao động. Tổng lượng dòng chảy trên phổ biến cao hơn 15-60%. Tổng lượng dòng chảy tại sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức xấp xỉ TBNN. Trong khi đó, tổng lượng dòng chảy tại các sông ở Bình Thuận thấp hơn từ 45-90% so với TBNN.

Theo dự báo, tổng lượng mưa của khu vực Nam Trung Bộ trong tháng 01/2023 tại các vùng là khác nhau. Phía Bắc. tổng lượng mưa sẽ dao động từ 100-200mm. Riêng phía Nam, tổng lượng mưa sẽ chỉ đạt từ 30-60mm

Lưu lượng dòng chảy trên các sông trong tháng 1 cũng được dự đoán có xu thế biến đổi chậm và giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên phổ biến thấp hơn 15-35%. Tổng lượng dòng chảy trên sông La Ngà tại Tà Pao thấp hơn 78%. Riêng tổng lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hòa cao hơn 11% so với TBNN.

Khu vực Tây Nguyên

Trong tháng 12/2023, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên được ghi nhận phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn. Cá biệt tại An Khê (Gia Lai) M’Đrăk (Đắk Lắk), tổng lượng mưa được ghi nhận lần lượt ở mức 294mm, 468mm.

Trong tháng 12, tổng lượng dòng chảy trên sông Krông Ana có dao động, mực nước tại trạm Giang Sơn lên mức BĐ1; sông Đắk Nông do ảnh hưởng công trình thi công phía hạ lưu, mực nước dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2. Các sông khác biến đổi theo điều tiết hồ chứa thủy điện. Trong đó, tổng lượng dòng chảy trên sông ĐăkBla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 57%. Tổng lượng dòng chảy trên sông Krông Ana tại Giang Sơn ở mức xấp xỉ TBNN.

Theo dự báo, trong tháng 1, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên sẽ ở mức 20-40mm, có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy trên các sông biến đổi theo xu thế giảm dần. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đăkbla tại Kon Tum thấp hơn TBNN cùng kỳ 68%, trên sông Sêrêpôk tại Giang Sơn thấp hơn 12%.

 Dự báo nguồn nước khu vực miền Nam

Trong tháng 12/2023, tổng lượng mưa ở miền nam phổ biến từ 20-50mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần.

Bảng số liệu nguồn nước thực đo và dự báo trên các sông chính

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 1 tại khu vực sẽ dâng lên mức 100-200mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy về đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi với xu thế giảm dần và ở mức tương đương TBNN.

Bản đồ hiện trạng chênh lệch tổng lượng dòng chảy so với TBNN

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về nguồn nước hạn tháng 1/2023 trên các con sông. Với những thông tin này, hy vọng bạn có thể chủ động khai thác nguồn nước hiệu quả để đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp. Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với SEHO theo Hotline: 098.906.8886 để được tư vấn kịp thời.

Bài viết liên quan
Thông tin ngành

Thủy điện Hương Điền - “Trái tim” của tỉnh Thừa Thiên Huế

Là 1 trong 4 nhà máy thủy điện lớn nhất tỉnh Thừa thiên Huế, nhà máy thủy…
Xem thêm
Thông tin ngành

Thủy điện Hố Hô và các vấn đề an toàn thủy điện tại sông Ngàn Sâu

Thủy điện Hố Hô được biết đến là nhà máy sẽ hứng chịu các đợt lũ…
Xem thêm
Thông tin ngành

Nước về nhiều, ưu tiên các hoạt động thủy điện những tháng cuối năm

Theo dự báo, cuối năm 2022, các dòng chảy sẽ nhận về lượng nước lớn tại…
Xem thêm