Hành trình SEHO

Giải pháp đảm bảo quan trắc, cung cấp số liệu thủy văn theo Nghị định 38/2016

Ngày 23/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Khí tượng thủy văn. Để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về khí tượng thủy văn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2016/NĐ-CP về luật khí tượng thủy văn. Giải pháp SEHO – an toàn và tối ưu kinh tế cho thủy điện cũng đã đáp ứng tốt các quy định của nghị định này.

Thông tin về Nghị định 38/2016/NĐ-CP thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 6 Điều 13, Điều 15, Điều 25, Điều 32 và khoản 3 Điều 48 của Luật khí tượng thủy văn, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này gồm 3 chương, 37 điều. Trong đó, chương 1 đưa ra một số quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định. Chương 2 quy định chi tiết các nội dung của Nghị định, gồm 5 mục, cụ thể mục 1: Quan trắc khí tượng thủy văn của chủ công trình và việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; mục 2: Hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; mục 3: Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; mục 4: Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; mục 5: Trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biển đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chương 3 qui định cách tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị định.

Nghị định đã điều chỉnh toàn diện hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn, bảo đảm cho các hoạt động quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của địa phương cũng như việc quản lý, khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Giải pháp SEHO đáp ứng chuẩn theo Nghị định 38/2016

Để đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 38, giải pháp SEHO – an toàn và tối ưu hóa kinh tế cho thủy điện của Weatherplus đã ra đời. Đây là một giải pháp vận hành hồ thủy điện tổng thể, phối hợp giữa thiết bị quan trắc thông minh để lấy số liệu đầu vào cộng với thông tin dự báo thời tiết cho lưu vực có độ chính xác cao, lập trình các thuật toán xử lý thông tin dữ liệu, cho ra các sản phẩm thông tin đầu ra cung cấp cho Nhà máy thủy điện, phục vụ cho công tác vận hành hồ chứa, vận hành thủy điện, đồng thời cung cấp các kênh cảnh báo kịp thời đến các đối tượng theo nhu cầu.

Bên cạnh hệ thống giám sát, tính toán lưu lượng nước xả, lưu lượng nước qua tuabin, lưu lượng dòng chảy tối thiểu được cập nhật liên tục 15 phút một lần, SEHO còn được trang bị khả năng dự đoán lưu lượng nước về hồ và khả năng gia tăng mực nước hồ mỗi 1h đồng hồ. 

Vì vậy, với SEHO việc quan trắc 4 lần/ngày lúc 1h, 7h, 13h, 19h trong mùa lũ và 2 lần/ngày vào 7h, 19h trong mùa cạn; đặc biệt trong trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu một giờ một lần và báo cáo số liệu quan trắc thu được cho cơ quan, tổ chức liên quan trong vòng 30 phút kể từ khi quan trắc theo yêu cầu của Nghị định 38 có thể thực hiện dễ dàng và tiện lợi.

Giải pháp vận hành thuỷ điện SEHO của Weather Plus với công nghệ quan trắc tự động ưu việt, công nghệ dự báo thời tiết hiện đại cùng sự kết hợp của các chuyên gia hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực dự báo thời tiết, thủy văn, tự hào là đơn vị tư nhân đầu tiên, có giấy phép, tư cách pháp nhân để tham gia vào lĩnh vực dự báo, cảnh báo lĩnh vực thuỷ văn. 

SEHO giúp hỗ trợ điều hành thủy điện đạt tối ưu công suất phát điện, để ban điều hành nhà máy chủ động nắm rõ các hình thái thời tiết diễn biến trên lưu vực, lượng mưa dự báo những ngày tới, cung cấp công cụ cảnh báo sớm, chủ động kế hoạch tối ưu cho sản xuất, quản lý rủi ro do thiên tai mang đến.

SEHO – Cam kết tin cậy! Weather Plus – Cam kết đồng hành!

Bài viết liên quan
Hành trình SEHO

Lắp đặt thành công giải pháp SEHO cho 8 thủy điện trong tháng 7-8/2022

Trong tháng 7-8/2022, nhóm 3 nhà máy thủy điện Sơn Trà cùng 5 nhà máy thủy điện…
Xem thêm
Hành trình SEHO

Thêm 3 nhà máy thủy điện sử dụng giải pháp SEHO trong tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022 đã có thêm 3 nhà máy thủy điện ứng dụng thành công giải pháp…
Xem thêm
Hành trình SEHO

Thêm 3 thủy điện lựa chọn giải pháp SEHO của WeatherPlus để đáp ứng các yêu cầu pháp lý về quan trắc khí tượng thủy văn

Trong tháng 5/2022, giải pháp SEHO của WeatherPlus đã được thủy điện Quảng Trị…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *