Văn bản pháp lý

Nghị định 48: Quy định những công trình phải quan trắc Khí tượng Thủy văn

Ngày 15/04/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn. Nghị định 48 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2020.

Nghị định 38 có 03 Chương, 37 Điều. Nghị định 48 sửa đổi, bổ sung 12 Điều. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những sửa đổi, bổ sung của Nghị định 48 trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện.

Bài viết liên quan
Thông tin ngànhVăn bản pháp lý

EVN phát công điện khẩn 7095 ứng phó với bão số 9 MOLAVE

Để chủ động ứng phó với bão, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt…
Xem thêm
Văn bản pháp lý

Áp dụng Chỉ thị 04/CT-TTg về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước cho ngành Thủy điện

Đứng trước thực trạng mực nước các hồ thủy điện đang ở mức thấp báo…
Xem thêm
Văn bản pháp lý

Nghị định 38: Quy định về quan trắc khí tượng thủy văn cho nhà máy thủy điện

Quan trắc và dự đoán khí tượng thủy văn đóng vai trò quyết định trong việc…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *