Tổng hợp

Thời gian thi hành Thông tư 17/2021/TT/BTNMT khai thác, sử dụng nguồn nước

Thông tư 17/2021/BTNMT quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng nguồn nước sẽ được thi hành vào thời gian nào? Đây là vấn đề được nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân quan tâm, nếu không áp dụng kịp thời sẽ bị xử phạt.

Thông tư 17/2021/BTNMT quy định về việc khai thác, giám sát nguồn tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 30/11/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thi hành của các đơn vị cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm chi tiết để áp dụng đầy đủ, kịp thời.

Thời gian thi hành Thông tư 17/2021/TT/BTNMT

Các cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Thời gian áp dụng Thông tư đối với công trình hồ chứa

Riêng đối với công trình hồ chứa quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 phải xây dựng phương án, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, truyền số liệu, kết nối, để thực hiện việc giám sát tự động, trực tuyến các thông số theo quy định của Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bắt buộc thực hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều 11 cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu giám sát tự động, trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, áp dụng Thông tư này các đơn vị cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin xin mời xem thêm tại Điều 17/2021/TT/BTNMT. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai áp dụng đầy đủ các quy định theo Thông tư đã ban hành, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm.

Bài viết liên quan
Tổng hợp

Top 5 thiết bị đo đạc mực nước hiện nay đang được sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia

Mưa lớn, lưu lượng về hồ, đập nhiều gây nên nhiều hệ lụy cho thượng và…
Xem thêm
Tổng hợp

Mưa Sài Gòn bắt đầu từ tháng mấy và có những điểm gì khác biệt

Mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi, bất chợt khó đoán đến khôn lường. Có…
Xem thêm
Tổng hợp

Quy định trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Tại điều 16 Thông tư 17/2021/TT/BTNMT quy định đã quy định rõ trách nhiệm của…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *