Tổng hợp

Thời gian thi hành Thông tư 17/2021/TT/BTNMT khai thác, sử dụng nguồn nước

Thông tư 17/2021/BTNMT quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng nguồn nước sẽ được thi hành vào thời gian nào? Đây là vấn đề được nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân quan tâm, nếu không áp dụng kịp thời sẽ bị xử phạt.

Thông tư 17/2021/BTNMT quy định về việc khai thác, giám sát nguồn tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 30/11/2021. Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian thi hành của các đơn vị cụ thể như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thêm chi tiết để áp dụng đầy đủ, kịp thời.

Thời gian thi hành Thông tư 17/2021/TT/BTNMT

Các cơ sở có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đảm bảo các yêu cầu về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đối với công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép, trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.

Thời gian áp dụng Thông tư đối với công trình hồ chứa

Riêng đối với công trình hồ chứa quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 11 phải xây dựng phương án, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, truyền số liệu, kết nối, để thực hiện việc giám sát tự động, trực tuyến các thông số theo quy định của Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bắt buộc thực hiện việc cập nhật số liệu giám sát định kỳ đối với các thông số quy định tại khoản 1 Điều 11 cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền số liệu giám sát tự động, trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, áp dụng Thông tư này các đơn vị cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin xin mời xem thêm tại Điều 17/2021/TT/BTNMT. Các đơn vị cần khẩn trương triển khai áp dụng đầy đủ các quy định theo Thông tư đã ban hành, nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm.

Bài viết liên quan
Tổng hợp

Khai thác và vận hành thủy điện Nậm Na 3

Nhà máy thủy điện Nậm Na 3 là một trong những dự án trọng điểm của khu vực…
Xem thêm
Tổng hợp

Dự báo nguồn nước hạn trên các con sông trong tháng 12/2022

Tình hình nguồn nước hạn tháng 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động…
Xem thêm
Thông tin ngànhTổng hợp

Thủy điện tích năng là gì và hoạt động như thế nào?

Nhà máy thủy điện tích năng là dạng thủy điện quan trọng trong đề án năng…
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *